Package Call 086-677-1997

 
 

ราคาเรือเร็วบ้านสังข์
ราคาเรือเร็วแบบเหมาลำ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ น้ำดื่ม 1 ขวด ไม่รวมค่าอุทยาน

 
  ทัวร์ 1 เกาะ ( เกาะมันใน , เกาะทะลุ , เกาะกุฏี),( เกาะเสม็ดราคานอกเหนือจากนี้)  
  1 – 4 ท่าน    
  5 – 8 ท่าน    
  9 – 15 ท่าน    
  16 – 30 ท่าน    
       
  ทัวร์ 2 เกาะ ( เกาะมันใน + เกาะทะลุ )หรือ( เกาะทะลุ + เกาะกุฏี )  
  1 – 4 ท่าน    
  5 – 8 ท่าน    
  9 – 15 ท่าน    
  16 – 30 ท่าน    
       
  ทัวร์ 3 เกาะ ( เกาะมันใน + เกาะทะลุ + เกาะกุฏี )  
  1 – 4 ท่าน    
  5 – 8 ท่าน    
  9 – 15 ท่าน    
  16 – 30 ท่าน    
       
  ทัวร์ 4 เกาะ ( เกาะมันใน + เกาะทะลุ + เกาะเสม็ด +เกาะกุฏี )  
  1 – 4 ท่าน    
  5 – 8 ท่าน    
  9 – 15 ท่าน    
  16 – 30 ท่าน    
     
  ราคาบานาน่าโบ๊ต  
  1. เรือกล้วย ชั่วโมง ท
2. เรือกล้วย ครึ่งชั่วโมง
 
       
  เอกสารสำคัญประกอบการเดินทางน้ำ  
  1. ทะเบียนเรือ
2. ใบประกันภัยทางน้ำ
3. ใบขับขี่พนักงานขับเรือ
 
       
 

 

 

หมายเหตุ - เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่จะแจ้งล่วงหน้า
- ค่าอุทยานต่างชาติท่านละ 200 บาท คนไทย ท่านละ 40 บาท
- ราคานี้เฉพาะคนไทยราคาอาจมีการขึ้นลงได้กรุณาสอบถาม 086-677-1997